Binance Savings ทางเลือกใหม่ของการออมเงิน

ปี 2021 ทุกคนคงรู้จัก Cryptocurrency กันมาไม่มากก็น้อยแน่นอน เพราะตั้งแต่ปลาย 2020 ตลาดสกุลเงินดิจิตอลกลับมาคึกคักกันอีกครั้งในรอบหลายปี นักลงทุนทั้งหน้าใหม่และเก่าต่างให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก แม้จะอยู่ในสถานการณ์ที่โควิดระบาดอยู่ก็ตาม สำหรับใครที่ครอบครองสินทรัพย์ชนิดนี้อยู่ และคิดว่าจะเก็บไว้ในพอร์ตไปอีกช่วงระยะเวลานึง เรามีอีกช่องทางการลงทุนที่ทำให้สินทรัพย์ของทุกคนงอกเงยขึ้นได้ดีกว่าปล่อยให้อยู่ในพอร์ตเฉยๆ ด้วย Binance Savings Binance Savings คืออะไร วิธีนี้เป็นการฝากสกุลเงินดิจิตอลที่ให้ผลตอบแทนเป็นดอกเบี้ยคล้ายกับธนาคารที่เรารู้จักกันเป็นอย่างดีนั่นเอง ซึ่งทาง Binance จะนำเงินที่เราฝากไปปล่อยกู้ให้นักลงทุนคนอื่น แล้วคิดดอกเบี้ยการกู้ยืมมาจ่ายเป็นผลตอบแทนให้เรานั่นเอง โดยปกติแล้วธนาคารในไทยให้อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยอยู่ที่ 0.5% – 1.0% ต่อปี แต่ด้วยวิธีนี้เราสามารถรับอัตราดอกเบี้ยสูงสุดที่…

Continue reading